MANIFEST DE BADIA EN COMÚ (BeC) PER A L’APLICACIÓ DE POLÍTIQUES AL SERVEI DE LA CIUTADANIA I PER A LA RECONSTRUCCIÓ DE L’ESTAT DEL BENESTAR EN EL MARC DEL PRIMER DE MAIG DE 2016


Malauradament un any més aquest Primer de Maig es caracteritza per l’aprofundiment de  la  crisi  econòmica que recau especialment sobre les classes treballadores.

Constatem que la crisi econòmica ha estat aprofitada per imposar polítiques de desregulació de les relacions laborals i debilitament de la negociació col·lectiva que han propiciat  greus desequilibris entre els interessos dels treballadors i de les empreses i ha provocat un augment de la precarietat laboral en totes les seves dimensions; una depreciació  dels salaris; un augment de la desigualtat i l’aparició  d’amplis sector socials amb diferents factors de pobresa, fins i tot entre treballadors amb feina. Tots aquests factors afecten especialment les dones.

Les expectatives immediates són les de continuar immersos en una recessió econòmica i fan preveure un augment més gran de la desocupació, amb l’extensió dels acomiadaments.

Una situació en la qual la franja entre rics i pobres augmenta. Una situació que fa que  cada  dia hi hagin més llars amb ingressos bruts globals per sota del llindar de la pobresa. Una situació en la que continuen  les dificultats perquè  les persones joves  trobin  feina. On la desocupació  juvenil és un problema social de primera magnitud que limita severament les seves possibilitats de desenvolupament i autonomia i que porten, a les  persones més preparades, a veure en la emigració una de les seves alternatives. Una situació on la desocupació de llarga durada segueix acarnissant-se en dones i homes majors de 45 anys els quals tenen enormes dificultats per reincorporar-se al mercat de treball.

Davant aquest difícil panorama, el moviment sindical i la ciutadania reivindiquen polítiques que estiguin al servei de la majoria i reconstrueixin els serveis públics garants de l’estat del benestar. Una ciutadania mobilitzada en moviments socials que reclama que els governs locals estiguin al costat de les persones, impulsant mesures que vagin en la direcció de recuperar el poder adquisitiu de la gent treballadora, dels pensionistes i de les persones que es troben a l’atur.

Per tot això, des de Badia en Comú fem una crida a la ciutadania a participar en les diferents manifestacions convocades pels sindicats de classe el pròxim Primer de Maig en les que exigir al Govern de l’Estat la posada en marxa de les iniciatives legislatives que impulsin  la  derogació  de  les  recents  reformes  laborals, i molt especialment l’aprovada per la Llei 3/2012.

Hem de mobilitzar-nos fins aconseguir posar en marxa les reformes legislatives necessàries per recuperar el nivell  de  protecció  social  existent  fins al Juny del  2012  i  molt especialment la cobertura de les persones majors de 45 anys i la recuperació de la figura de l’autorització administrativa prèvia per part de l’autoritat laboral en els supòsits de suspensió o rescissió col·lectiva de contractes per raons econòmiques, tecnològiques, productives i organitzatives.

Hem de mobilitzar-nos per reclamar al Govern de la Generalitat la posada en marxa d’un Pla d’actuació de la Inspecció de Treball de Catalunya que tingui com a objectiu la prioritat en l’eradicació de la desigualtat salarial per raons de gènere, la persecució del frau i abusos en la contractació i condicions de treball. Amb un especial incidència en aquelles actuacions que castiguen especialment a les dones, com l’ús abusiu i fraudulent del contracte a temps parcial i les hores extres treballades i no cobrades.

Hem de mobilitzar-nos per aconseguir la posada  en marxa des del Govern de la Generalitat de manera urgent i immediata un Pla de xoc contra l’atur per permetre l’acreditació  professional  de  les  persones aturades  de  llarga durada.

Aquest 1er de maig hem de mobilitzar-nos per a garantir  els  drets  de  la  ciutadania  a  uns  serveis  públics  de  qualitat, universals i gratuïts, com la sanitat, l’educació o els serveis socials.

Per la defensa dels nostres drets: hem de mobilitzar-nos!

Badia en Comú