Badia Street Festival…són 2.000 €


La imposició d’una sanció de 2.000 € per part de la Direcció General de Seguretat de la Generalitat a l’ajuntament de Badia a causa de una falta greu durant la realització del Badia Street Festival l’any 2015 és un nou exemple del desgavell i manca de rigor amb la que es fan moltes coses per part de l’equip de govern i el seu personal de “lliure designació”. La quantitat del import no es gaire significativa, podria haver estat molt major ( fins 10.000 €), però si ho és el fet de ser una sanció causa de la incompetència tècnica alhora que va posar “en greu perill” la seguretat de totes les persones assistents al mateix festival. Finalment, el fet de que l’aixecament d’un acta acabi en una sanció econòmica i des de l’equip de govern no es prengui cap mena de mesura interna ens sembla una altra exemple del “compadreo” a la que ens té massa acostumats l’actual equip de govern. Passo a repassar els fets, la cronologia i a exposar alguns dubtes que m’han sorgit al respecte mentre repassava l’expedient sencer.

El fets s’inicien quan els Mossos d’Esquadra aixequen un acta el 4/7/2015 en la que posen de manifest la manca de certificats i documents durant la celebració del Badia Street Festival com el Pla d’Autoprotecció (PAU), l’Assegurança de Responsabilitat Civil o la Memòria de l’activitat, així fan constància de la presència de 2 vigilants i 4 controladors a l’acte. La petició d’aquesta documentació el 13/10/2015 es contestada per part de Maria del Mar Medina ( cap de gabinet) en representació de l’ajuntament amb la petició d’un APLAÇAMENT per presentar una documentació que se suposava existia i a disposició de tothom. Aquest aplaçament va ser acceptat i presentada la documentació sol·licitada en data de 26 de gener de 2016 per part de l’ajuntament. De la presentació de la documentació demanada, la Direcció General de Seguretat decideix interposar una sanció de 2.000 € (que ja hem satisfet) per incomplir el PAU. Ja que el decret 112/2010 que és el que regula la seguretat d’aquest tipus d’activitats exigeix la presència de 4 vigilants i 6 controladors quan l’aforament sobrepassa els 3.500 assistents. Recordem que a l’acta aixecada pels mossos deia que hi havia 2 vigilants i 4 controladors en aquells moment quan el propi PAU marcava la obligatorietat de tenir-hi 4 vigilants i 6 controladors. Finalment la resolució imposa una sanció econòmica per falta greu de 2.000 € amb data de 17/5/2016

Les preguntes que em sorgeixen al respecte són vàries: en primer lloc, com és possible que es faci un pla d’autoprotecció i decideixin incomplir-lo. O és que aquest pla no estava fet i s’ha fet a posteriori per satisfer la demanda de la Direcció General de Seguretat? Resulta estrany tenir un pla fet, saber que la llei obliga a unes determinades coses i decidir incomplir-lo. Ha tingut alguna sanció interna aquesta manca de rigor en el desenvolupament de la feina? Per què es va voler amagar aquesta informació a la oposició i no es va explicar els fets a les comissions informatives? En definitiva, dubtes que sorgeixen quan s’intenta entendre de manera lògica el funcionament d’alguns serveis municipals.

Des del Juliol hem demanat el nou PAU que ha de seguir-se a l’edició del Badia Street del 2016. La nova redacció, feta per una altra empresa mitjançant la Diputació, torna a posar els mínims que s’han de cobrir per evitar riscos o posteriors sancions. Restarem vigilants al desenvolupament del festival i esdeveniments posteriors. El fet d’haver de pagar una sanció de 2.000€ sembla no haver-se traduït en cap moviment ni sanció a nivell intern. Pensar en alguna destitució o dimissió és fer volar coloms en una institució amb poca tradició de fer assumir els errors a qui els comet. I és que en el tema de destitucions o dimissions ens passa com va dir el Quixot a Sancho Panza : “Amigo Sáncho, con la Iglesia hemos topado”.

José Pérez, regidor de BeC

Badia Street