Jornada de debat sobre l’Oficina Local d’habitatge i assemblea “de debat sobre el ple” de BeC


BeC organitza una trobada per recollir propostes sobre els serveis que hauria d’oferir l’Oficina Local d’Habitatge. La jornada pretén ser un espai de reflexió i debat sobre les necessitats que hauria de cobrir aquesta oficina al nostre municipi.

Creació de l’Oficina Local d’Habitatge

La creació d’una Oficina Local d’Habitatge és una reclamació històrica de diferents col·lectius i organitzacions polítiques. La creació d’aquesta oficina obeeix a la necessitat de donar servei en tot allò relacionat amb l’habitatge a Badia ( ITE, lloguers, dificultats de pagament, rehabilitació,…) alhora que sigui un instrument per l’elaboració i execució de polítiques públiques d’habitatge a Badia. Bec organitza auesta reunió en la que recollir de manera organitzada totes les propostes que hauria de tenir aquesta oficina de servei al ciutadà. De totes les propostes sorgides, sorgirà un document base que servirà per debatre el model de l’oficina que necessitem a Badia. Els Grups Municipals estem convocats a una reunió el proper 5 d’octubre on posarem negre sobre blanc els nostres models per intentar consensuar el model d’oficina que Badia necessita.

Assemblea “de debat sobre el ple”

Com cada mes, BeC tindrem assemblea “de debat sobre el ple” uns dies abans de la celebració del ple municipal. Aquest mes, i a causa de l’avançament del ple ordinari, es celebrarà el divendres 23 a les 18:30 hores a la Plaça de la Dona. Aquestes assemblees “de debat del ple” serveixen per tractar els temes que aniran al ple ordinari, així com per a dur preguntes a l’equip de govern.

Badia en Comú

Badia del Vallès