Visita al Casal de Joves


Badia en Comú (BeC) visita les instal·lacions del Casal de Joves per posar de manifest les filtracions d’aigua i la manca de manteniment d’aquest equipament municipal

El Casal de Joves ha de tenir un manteniment adequat per a l’ús que d’ell en fan centenars de badiencs i badienques mentres estigui en funcionament en aquest espai”, ha declarat el regidor de BeC Jose Pérez.

Queixes dels usuaris del Casal

Arran de les queixes que ens han fet arribar molts usuaris i usuàries, BeC va decidir anar-hi per a comprovar-les in situ. Pérez va poder comprovar l’estat del sostre i la manca de manteniment de la instal·lació i va recollir les múltiples deficiències (goteres, manca de plaques al sostre, wi-fi inexistent, manca de manteniment en els serveis, reparacions fetes amb materials precaris, necessitat de reparar les parts enfonsades per evitar filtracions a la Sala Roja, estudi de canvi de finestres i portes per millorar l’eficiència energètica de l’edifici) per traslladar-les a l’equip de govern. “Des de fa anys que venim escoltant la promesa de fer una inversió que dignifiqui aquest espai. Aquest any sona un altre cop l’existència d’una partida al pressupost pel 2017 ( que encara desconeixem per complet), però preferim mantenir-nos escèptics davant aquesta afirmació sense tenir el pressupost complet”, ha afirmat el regidor.

Bec farà arribar aquest llistat de deficiències i necessitats a l’equip de govern per a que “es posi mans a l’obra”. BeC no permetrem que el Casal de Joves segueixi el mateix camí que el poliesportiu vell, l’escola l’Empordà o l’Antic Antonio Machado en el seu manteniment. Per a BeC es imprescindible mantenir amb dignitat un espai que actualment és utilitzat per centenars de badiencs fins que es decideixi que es farà amb aquest espai si s’arriba a desenvolupar el Pla Ordenació Urbana en aquesta zona, cosa que des de Bec en tenim seriosos dubtes.

Badia en Comú

Casal de Joves Badia