La vocalia de l’Associació de veïns, Trenquem el Silenci, es va donar a conèixer oficialment al consistori


Ahir dimecres durant la sessió ordinària del Ple Municipal es va presentar oficialment “Trenquem el Silenci” , un grup de veïnes que treballen per conscienciar i fer visible tota mena de violència contra les dones. En representació de Trenquem el Silenci, va agafar la paraula la Sra. Teresa Reverter que, va descriure els objectius de l’associació així com un repàs de les accions realitzades durant els mesos de la seva existència. Va exposar que amb motiu de la commemoració del passat dia 25 de novembre, dia internacional contra les violències masclistes, van voler aprofitar la sessió per donar a conèixer formalment aquest grup al nostre consistori. També va anunciar que l’altre fi amb la qual van demanar la paraula, és: “fer conscient a aquest consistori de les dificultats que preferim pensar: a causa de la burocràcia administrativa, a vegades tenim aquelles persones que volem fer feina a la ciutat”, donat que havien rebut tot un seguit de silencis administratius a diverses instàncies i peticions que han estat presentades durant el transcurs d’aquests 10 mesos que ja fa que caminem juntes.

La Teresa va fer especial èmfasi en: “la necessitat de fer conscient a la població d’aquest problema que pateixen moltes dones i els seus fills i filles silenciosament, a l’interior de les llars d’on no surt fins que els fets ja no tenen remei”.

Badia en Comú, valora molt positivament el tarannà i el missatge de l’exposició feta al ple. Volem manifestar el nostre recolzament la feina de totes aquelles persones que, com la Vocalia de Associació de Veïns TRENQUEM EL SILENCI, cada dia treballen per construir un món millor. En aquest sentit hem posar de manifest també als moviments feministes dels anys 70 i 80 que van començar a treure a la llum aquest estat de coses i que és gràcies a les seves accions i les seves denúncies que avui continuen les dones de Trenquem el Silenci, rebutjant els comportaments violents i abusius contra les dones i reclamant que volem viure en un món i una vida sense violència masclista.

BeC defensem que la societat sencera ha d’implicar-se en la lluita contra la violència contra les dones i a Badia tenim la sort de tindre un bon grapat de guerreres incansables que lluiten plegades els 365 dies de l’any.

Gràcies per lluitar. Som-hi!!

Badia en Comú