El ple municipal aprova per unanimitat les mocions de Badia en Comú (BeC)


La primera impulsada pel cercle Podemos Badia en suport als treballadors i treballadores del sector de la restauració a l’Aeroport del Prat i , la segona, una altra a favor de la plataforma Trans*forma la salut

Dimecres 26 es va celebrar la sessió ordinària del ple municipal del mes d’abril. Badia en Comú vàrem donar recolzament a l’elecció del senyor Alfonso Collado per ocupar el càrrec de Jutge de Pau, a la proposta d’acord per a la transformació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i a la moció d’AEB, per a la revisió i seguiment de l’actual protocol contra les agressions sexistes als grans esdeveniments d’oci o festius del municipi. Aquesta darrera moció va ser defensada amb emotivitat i claredat per Mª José Meroño Rosique com a membre de la vocalia de la Associació de veïns i veïnes contra la violència masclista, Trenquem el Silenci.

BeC vàrem votar en contra de la modificació del contracte de serveis de l’empresa La Bruixa per a la neteja d’edificis municipals. Aquesta és una modificació del contracte existent, que amplia la neteja dels vestidors del camp de futbol, de l’edifici El Molí i del pàrquing municipal de l’avinguda de Burgos. BeC seguim demanant la necessitat de realitzar un estudi sobre les possibilitats de recuperar la gestió municipal d’aquest servei ara realitzat per una empresa de neteja.

Dues mocions de BeC aprovades per unanimitat

Les dues propostes que vàrem proposar al ple van ser aprovades per unanimitat. La primera ens arriba des del Cercle de Podem Badia del Vallès en recolzament als i les treballadores del sector de l’hostaleria de l’aeroport del Prat que poden veure retallades les seves condicions laborals a causa de la nova divisió en paquets de l’actual concessió d’AENA. En paraules de Jose Pérez de BeC “en aquesta reforma es barregen tres idees que juntes conformen un veritable verí per a la classe treballadora com són: des-regularització, competitivitat i reforma laboral del PP”.

La segona proposta, també aprovada per unanimitat, va ser una moció a favor de la plataforma Trans*forma la salut, formada per un conjunt d’associacions i persones independents que representen la diversitat del col·lectiu trans  que treballa pel reconeixement de les persones trans en igualtat a la nostra societat. La regidora Pilar Paz va demanar el suport de la resta de Grups Municipals per avançar en “el ple reconeixement dels drets de les persones trans sense l’actual visió patologitzada en la que es tracta les persones trans com malaltes”. Tots els grups van votar a favor d’aquesta moció que inclou propostes com implementar mesures o protocols per integrar les persones trans del municipi en els àmbits de l’educació, el treball, la cultura, l’esport i l’associacionisme, o per tractar els casos de menors trans als centres educatius i als altres equipaments municipals, des del respecte a la identitat de gènere dels menors i des d’una perspectiva despatologitzada.

Preguntes de control a l’equip de govern

A l’apartat de preguntes, BeC va tornar a realitzar un seguit de peticions i preguntes. Una vegada més el govern va tornar a respondre amb evasives, generalitzacions i manca de respostes concretes quan no amb arrogància i desídia davant preguntes que només volen posar de manifest el nostre interés per millorar aquest municipi des del debat tranquil i democràtic.

BeC vàrem preguntar pels avenços en la campanya de control dels animals domèstics que hi viuen a la zona dels horts que vàrem demanar el passat ple i de la que no tenim cap mena d’informació. A més, l’aparició per la carretera del Cerdanyola de gossos desnodrits i amb clars símptomes d’haver estat lligats i maltractats ens fan tenir la sospita que a la zona hi ha animals que els destinen a activitats poc lícites. BeC hem fet alguna inspecció per la zona i encara no hem trobat el focus de l’assumpte que dimecres denunciàvem al ple. Per això, vam tornar a demanar a l’equip de govern que des de l’àrea de medi ambient i en col·laboració amb la policia local i Seprona dissenyem una campanya de control de les condicions de tinença d’animals domèstics en aquesta zona.

Em segon lloc, vam tornar a treure el tema de les curses de cotxes i activitats incíviques i perilloses al nostre municipi. La presència a l’avinguda de Burgos de dues línies negres causades per rodes de cotxes fent “derrapes” ens fan tornar a parlar d’aquest tema. Durant el mes de març la policia local ha fet 10 punts de control en qüestió de trànsit. Això ens dóna un punt de control cada 3 dies, cosa que ja creiem que és del tot insuficient. Badia en Comú, vam demanar informació sobre les denuncies imposades des de principi d’any a conductors/es per conducció temerària. I quants d’aquests són reincidents. A més, vam instar a la regidoria de seguretat ciutadana a posar més mesures de control per impossibilitar “els de sempre” a continuar fent aquest tipus d’accions que al final es trasllada a la ciutadania com que “fan el que volen i no els hi passa res”. I a la regidoria de Territori a estudiar la ja proposada creació de plataformes elevades a l’avinguda de Burgos entre l’encreuament amb el carrer de Santander i el carrer de Saragossa. Creiem que aquest tipus d’obstacles, si bé poden ser perjudicials pels vehicles de la resta de ciutadans, impossibiliten aquest tipus d’accions, al menys en carrer centrals de la nostra ciutat.

BeC vam tornar a demanar una acció per il·luminar el camí cap a l’IKEA que ja havíem demanat, i se’ns va dir que s’estudiaria, el passat juliol de 2016. La resposta de que s’estava mirant és un clar exemple del que dèiem de respostes reiterades per part de l’equip de govern. Per a BeC, aquest camí continua sent molt insegur i perillós i molt freqüentat per ciutadans i ciutadanes de Badia.

També vàrem demanar una petició a l’equip de govern sobre els plaços d’execució dels 2 projectes sorgits del Pressupost Participatiu. A la Comissió Informativa es va dir que s’executaria dintre d’aquest any, però no se’ns va donar cap calendari clar i concret. La resposta de l’equip de govern dient “el que ja s’havia afirmat a la comissió informativa”, va anar en la mateixa línia.

BeC vàrem demanar l’opinió de l’equip de govern sobre la recent resolució judicial que dóna la raó a la treballadora municipal Carme Colomer en el seu contenciós amb l’ajuntament. La resposta de que el govern ha acatat la sentència va ser tota la resposta que vàrem rebre davant d’un cas clar que BeC va definir com “mobbing laboral”. Per a l’equip de govern no ha d’haver-hi cap mena de reflexió sobre els fets que han portat a vàries denúncies (suposadament no conegudes per l’equip de govern) per part de treballadores i ex-treballadores de la casa. El fet que bona part d’aquestes denúncies vinguin de l’Oficina Municipal d’Ocupació hauria de merèixer una reflexió i anàlisi de les possibles causes per prendre mesures, segons BeC. Per a l’equip de govern, no existeix cap problema; per tant, cap mena d’acció.

Finalment vàrem demanar informació sobre els plans que té l’equip de govern per l’apertura de la piscina municipal d’estiu: la data, el servei de bar, la concessió del bar, la finalització de les obres del bar, la retirada definitiva del bar del camp de futbol. Preguntes, que com la resta no van rebre cap mena de resposta més enllà d’una afirmació de que la piscina s’obrirà com cada any per part de l’alcaldessa. I sobre el poliesportiu, vam preguntar sobre les intencions de l’equip de govern d’habilitar l’antiga sala de judo. La resposta va ser que no existeix cap mena de projecte sobre aquesta sala tot i que li han “aparegut vàries novies”.

Badia en Comú

Intervenció Trenquem el Silenci

Intervenció Trenquem el Silenci