Badia en Comú presenta una moció al ple de maig per regular la presència habitual de comercials a domicili en el municipi de Badia del Vallès


El Grup municipal de BeC demana que el ple es posicioni a favor d’una sèrie de mesures que regulin aquesta activitat al nostre municipi malgrat no ser competència directa municipal. A la moció es diu que som “coneixedors que a vegades els mètodes utilitzats per vendre un producte o un servei o la informació que es dona no són adients ni gens ètics.”. Per això es necessari “reclamar a l’administració local un paper proactiu, informatiu i assessor tot pensant en la protecció i benestar del ciutadà sense criminalitzar la tasca a desenvolupar per part d’aquest grup de treballadors i treballadores.”

Per això, BeC demana al ple el seu vot favorable els següents acords:

Primer: Que l’Oficina Municipal de Consum vetlli per tal de conèixer les campanyes de venda a domicili i en valori la seva idoneïtat atenent la informació reclamada a les corresponents companyies que inclourà com a mínim conèixer:

  1. Les dades de l’empresa i d’acció de la campanya, (dia d’inici i finalització).

  2. Les zones afectades per la seva campanya.

  3. Documentació en paper o via telemàtica de la informació a transmetre als veïns i veïnes. (fulletó de propaganda o informació)

  4. Donar el nom i cognom i DNI dels treballadors i treballadores que desenvoluparan la campanya, així com la còpia de la seva alta en el regim pertinent de la Seguretat Social ( comte d’altri, autònom, …).

Segon: L’Ajuntament mitjançant l’Oficina Municipal de Consum utilitzarà els diferents canals comunicatius per informar i recomanar a la població sobre aquelles qüestions que consideri ha de rebre la ciutadania respecte a la venda per comercials a domicili, especialment editarà una guia per distribuir a les cases on constin les recomanacions generals que ha d’observar qualsevol ciutadà davant de la venda comercial a domicili i especialment pel que fa a les companyies de consum.

Tercer: L’Oficina Municipal de Consum, davant de la situació generada, reforçarà els mitjans comunicatius, sensibilització i formatius relacionats amb el consum. Davant pràctiques demostrades abusives, falses o no autoritzades per l’administració competent, obrir un expedient amb caràcter urgent i traslladar a l’administració competent per l’obertura del corresponent expedient sancionador o si s’escau de denúncia judicial per frau.

 

Amb aquestes mesures, es vol millorar la informació dels drets dels veïns/nes, sobre tot gent d’edat avançada, minimitzat els abusos que es produeixen per part d’alguns comercials sense cap mena d’ ètica professional i que acaben provocant grans maldecaps a molts veïns i veïnes de Badia. Informarem del resultat d’aquesta votació i de les altres propostes (en aquest ple seran 4) que duem al ple del proper dimecres.

Badia en Comú