COMUNICAT de BeC


El Grup Municipal de Bec volem fer arribar una reflexió en aquest ple municipal al voltant dels fets relacionats amb l’intent d’accés al interior del local 147 el passat dimarts 4 de juliol i el posterior comunicat del PSC.

En el comunicat emès pel PSC es diu que l’objectiu de l’accés era per “valorar l’estat del local i procedir a posar en disposició dels objectes continguts als anteriors concessionaris”. Des de BeC continuem sense entendre que si aquesta era la intenció per què no es va comunicar el dia i hora als anteriors concessionaris per a poder organitzar la recollida del material que s’anava a treure del local. I si es pretenia enviar a un magatzem, ens agradaria saber quin espai tenia pensat l’equip de govern.

En segon lloc, en el comunicat es diu que durant l’actuació es van produir insults i amenaces a treballadores de la casa. Des de BeC volem condemnar i rebutjar qualsevol amenaça i insult que s’hagi pogut produir cap a treballadores d’aquesta casa que només estaven fent la seva feina.

S’afegeix també que totes les actuacions que s’estaven fent estaven subjectes a legalitat. BeC mai no hem posat en dubte això. Si que hem manifestat la necessitat de comunicar al jutjat la intenció i l’objectiu d’accedir a un local encara subjecte a procés judicial, així com a l’altra part litigant (els anteriors concessionaris) i, per deferència, a la resta de Grups Municipals. És fals que BeC tinguéssim coneixement d’aquesta acció, la seva finalitat, dades i fonaments legals ja que NO SE’NS havia comunicat res.

Volem reiterar que BeC mai ha defensat els interessos de particulars en cap procés ni en el cas que ens ocupa. Els nostres arguments i preguntes sorgeixen de la incomprensió d’una actuació municipal (la de l’entrada al local en el termes que s’ha intentat) que encara a dia d’avui no entenem ni compartim en les maneres. Aquest cas encara està als tribunals i mentre això sigui així, hem de ser curosos en les formes i accions a realitzar. Finalment serà un jutge qui ens donarà o no la raó legal, però no podem perdre la legitimitat amb accions que generen massa soroll i poques solucions al conflicte.

Des de BeC ens continuem preguntant; què pretenia fer el PSC amb aquest local si finalment l’hagués inspeccionat i buidat? Pensava iniciar els tràmits per iniciar un nou procés de licitació d’una nova concessió administrativa? Tenim redactades les bases del concurs d’aquesta nova licitació? Pensa l’equip de govern mantenir la proposta en aquestes bases de permetre que una activitat de lucre privat es pugui fer amb la concessió administrativa d’un espai per a ús públic com va passar l’any 2006? O pensa l’equip de govern que aquest espai podria servir per a donar un servei a la ciutadania en comptes de fer un concurs de concessió administrativa per a que s’acabi atorgant a un API, Agència de Viatges o Restaurant com va ser el cas que ens ocupa?

L’altre dia se’ns ACUSAVA a una comissió informativa de NO FER MAI CAP proposta. Afirmació absolutament falsa com podem demostrar en debats de pressupostos, ordenances, presentació de mocions, alternatives a temes plantejats pel govern municipal, o propostes com demanar la subvenció a l’AMB per la campanya de recollida d’oli domèstic o la proposta de reubicació de contenidors als nostre municipi. BeC proposem establir l’Oficina Local d’Habitatge (després de les modificacions d’usos adients) i no permetre que aquest espai torni a ser concedit a negocis similars. I sobre la pèrdua d’ingressos que allò comportaria podem parlar al debat de pressupostos i ordenances.

En el seu comunicat el PSC ens diu que TOTS els processos judicials han estat favorables a l’ajuntament. Això no és del tot cert, ja que del recurs actualment en el Superior de Justícia encara no tenim sentència.

Finalment, a l’escrit del PSC s’acusa a BeC d’insults i desqualificacions als treballadors de la casa. Al nostre comunicat davant del fets del dimarts 4 utilitzem adjectius potser no del tot encertats i, per això, demanem disculpes. Ara bé, TOTS ells adreçats al govern municipal…mai als i les treballadores de la casa. La intenció del PSC de fer creure a la ciutadania que BeC estem defensat una part i ataquem als treballadors en aquesta defensa és un intent més de tergiversar els fets i les paraules. BeC només vol que les coses es facin bé, ajustat a dret, respectant els drets de tots el ciutadans i salvaguardant la imatge de la institució i els interessos de la ciutadania. I això és el que no creiem que s’estigui fent amb actuacions com les de dimarts”.

Badia en Comú