La Renda Garantida de Ciutadania: una lluita feta realitat


Al ple de febrer del 2016 Badia en Comú presentàvem una moció per a declarar Badia com a ciutat promotora de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). Amb aquesta moció continuàvem la feina feta durant els anys anteriors amb la presentació d’altres propostes, recollida de signatures i la promoció d’una proposta que ha de ser entesa com una aposta de país per una societat més justa i sense exclusió. Milers de persones van donar la seva signatura i centenars van treballar hores per dur a terme al Parlament una ILP que després d’un llarg recorregut finalment va ser aprovada.

La RGC és una prestació social que assegura els mínims d’una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure la seva autonomia i participació activa en la societat. Aquesta RGC pot ser reconeguda de dues maneres diferents:

  1. Com a  prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que estableix la llei.
  2. Com a prestació complementària d’activació i inserció, condicionada al compromís d’un pla d’inclusió social o d’inserció laboral, el qual té la finalitat de superar les condicions que han dut a necessitar la prestació.

Això vol dir que pot ser una prestació per a qui no té cap mena d’ingrés i, també, per a totes aquelles persones que tot i treballar no obtinguin els ingressos considerats com a mínims per la llei (564 €/mes a l’any 2017). A Catalunya, segons la darrera enquesta de qualitat de vida, 192.000 llars van recórrer a serveis socials o familiars per poder menjar o escalfar la seva llar. Els contractes a temps parcial superen la xifra de 400.000 dels quals una àmplia majoria impliquen ingressos inferiors a IRSC i que afecten majoritàriament a dones. Les dades de l’informe de CCOO publicat el 2017 “Aproximació a la pobresa en el mon del treball” ens diuen que 196.396 llars catalanes no reben cap mena d’ingrés per salaris i que el 69,9 % de les persones aturades ja no reben cap mena de prestació. Totes aquestes dades mostren una cronificació de la pobresa entre les persones sense feina.

La RGC sorgeix per evitar aquesta pobresa extrema i és el fruit del consens de totes les forces socials i polítiques del país. Podran obtenir la Renda Garantida de Ciutadania totes aquelles persones majors de 23 anys amb dos anys de residència a Catalunya i que hagin esgotat totes les prestacions i no tinguin un patrimoni superior a la primera residència. Tot i així, existeixen algunes compatibilitats amb ajuts socials, com són les prestacions derivades de la llei de dependència, així com les famílies que rebin beques de transport i menjador escolar, les altres ajudes són compatibles i alhora computables.

 

Una altra exempció que contempla l’acord és per les famílies monoparentals amb contractes a temps parcial que tinguin una renda inferior a l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). Aquestes famílies podran rebre la prestació fins a arribar a aquest topall.

 Les persones que vulguin adquirir la Renda Garantida de Ciutadania hauran de sol·licitar-la a través de les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). Des del Departament de Treball se’ls traçarà el pla d’inserció laboral i, en cas que sigui necessari, se’ls derivarà cap als serveis socials municipals.

Ara fa uns anys Badia va ser el primer municipi a aprovar una moció a favor de la Renda Garantida. I un grup de ciutadans i ciutadanes vàrem treballar per dur-la al Parlament. Ara toca informar a tothom que en tingui dret per a què faci just ús de la mateixa. Un exemple que la lluita organitzada i constant acaba donant els seus fruits: malgrat necessiti temps i esforços.

PD: A següent pàgina web podeu trobar tota la informació dels requisits i drets per a demanar la RGC.

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_garantida_ciutadania/

Grup Municipal de Badia en Comú