Ple ordinari de juliol


Badia en Comú demana l’opinió de l’equip de govern sobre la diagnosi feta pel la Diputació al voltant de les polítiques culturals al municipi. D’aquesta interpel·lació el govern municipal es compromet a organitzar una reunió per aclarir el futur del Casal de Joves al mes de setembre.

BeC ens abstenim en l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits

Aquest va ser el primer punt de l’ordre del dia. Amb ell es va donar aprovació al reconeixement de crèdits per valor de 840.918,24 € de pagaments provinent de personal, inversions i patrimoni d’anteriors pressupostos. D’aquest 840.918 €, pràcticament la meitat (435.319 €) corresponen a pagament de Seguretat Social i d’altres despeses de personal generades per noves contractacions, baixes i hores extres. Per a BeC el fet de que s’arrosseguin aquestes partides ja pagades, però no imputades a una partida concreta es un exemple més de la inexistència d’un pressupost ajustat a la realitat. Per això, “celebrem la nova manera d’enfocar aquest temes per part de la nova intervenció municipal ja que ens fa entendre amb més claredat les ineficiències i manques de realisme en l’elaboració del pressupost municipal “, va exposar el portaveu de BeC durant la seva intervenció. Així va explicar que la nostra abstenció no és un signe d’anar contra la necessitat de posar aquest tema en clar, sinó de rebuig a un govern municipal que fins ara ha entès el pressupost més com una tràmit obligatori que com un instrument per a gestionar el projecte polític municipal.

Valoració de jocs de treball a l’àrea de Serveis Socials

Badia en Comú també ens vàrem abstenir en el punt en que es va aprovar (només amb els vots del PSC) modificar la plantilla municipal i el catàleg de llocs de treball de l’àrea de serveis socials. Aquesta proposta elaborada per la Diputació només per l’àrea de Serveis Socials es per a Badia en Comú “una mostra de la necessitat d’elaborar la valoració de llocs de treball de totes les àrees municipals”. El fet que s’hagin detectats deficiències en l’aplicació del complements específics per determinats llocs de treball i el resultat final de l’estudi amb una mostra de la necessitat d’incrementar els imports per aquest complements que marquen la responsabilitat i competències de cada lloc de treball són un exemple del “desgavell” que en aquest àmbit arrosseguem al departament de personal de l’ajuntament. Per a Badia en Comú es imprescindible que s’acompleixi el compromís del PSC d’elaborar un anàlisi del llocs de treball (Catàleg i valoració) de tota la plantilla. Ara només s’ha fet dels serveis socials ja que la Diputació no fa aquest tipus de serveis si no es per a nous llocs de treballs i es va considerar que l’àrea de serveis socials es podia acollir a aquest requisit a causa de les diferents modificacions legals per les quals ha estat afectat els darrers anys ( Llei de Dependència o de la Renda Garantida de Ciutadania).

En total, aquesta nova valoració significarà un increment de 22.537 € de l’actual pressupost en el capítol de personal.

Festes locals i activitat de control al govern municipal

Es van aprovar el 4 de març i el 4 de novembre de 2019 com a festes locals acordades amb els comerciants del mercat i comunicades a les escoles. Des de Badia en Comú critiquem el fet de no haver consensuat amb les escoles aquestes dades (es podria fer des del Consell Municipal d’educació). El que s’ha fet ha estat comunicar-lo als centres i aquest s’hi ha adherit a la proposta. Des de BeC pensem que un fet tan senzill com acordar i consensuar les festes locals no ha de ser tan complicat. Per a nosaltres es una mostra més de la manca de veritable diàleg i participació a la que ens té acostumats el govern municipal. El nostre vot afirmatiu a aquest proposta inclou una crítica radical a aquesta manera de fer mancada de participació i recerca del consens en una cosa tan senzilla com la de les festes locals.

A l’apartat de control de l’equip de govern vàrem intervenir sobre la qüestió de la plaga de les moreres després de la intervenció d’en Josep Vidal, veí que va exposar la problemàtica de manera clar i concisa. També vàrem fer petició d’una intervenció i proposta al bosc de la Mediterrània que se’ns va dir també ha estat una petició d’un grup de veïns/nes. La nostra proposta passa per fer d’aquest bosc un espai de passeig i descans mitjançant camins, bancs i fonts per al gaudi de la ciutadania. A més es va reclamar una intervenció de neteja de la zona ara plena d’ampolles i bosses de plàstics.

En un altre aspecte, vàrem preguntar sobre les accions iniciades per l’equip de govern després de la denúncia del sindicat de la Policia Local en la que manifestava que durant 5 dies del mes d’agost i en determinades franges horàries només hi haurà un agent en actiu. L’equip de govern va reconèixer aquesta realitat i va manifestar que davant la impossibilitat de contractar un altre agent per cobrir vacances i baixes laborals, es subsanarà amb hores extres dels agents disponibles. BeC ja havíem manifestat a les Comissions Informatives la nostra preocupació davant aquesta manca de seguretat ciutadana i laboral. Vàrem manifestar la necessitat de ser més previsors en aquest i d’altres temes. Així doncs, vam manifestar la necessitat de comunicar per escrit a la Direcció General de Seguretat d’aquest fet i la possibilitat d’haver contactat amb Barberà del Vallès per col·laborar en tasques de seguretat i vigilància durant el mesos de juliol i d’agost.

Per últim, BeC vàrem fer una reflexió sobre la diagnosi feta per la Diputació sobre les polítiques culturals al municipi. La resposta de l’equip de govern va ser com sempre : “evasiva i mancada de concrecions i autocrítica”. Per a Badia en Comú, la diagnosi feta es força preocupant en quan a la manca d’una política coherent i continua en temes culturals. Per això, i com a únic aspecte positiu de la resposta de l’alcaldessa, l’equip de govern es va comprometre a tenir una reunió al setembre on posar en clar “el futur” d’una instal·lació fonamental en temes culturals com ho és a l’actualitat el Casal de Joves. Per a BeC tenir una proposta clara i realista sobre el futur d’aquesta instal·lació municipal es ara per ara fonamental en tems de política cultural. Restem a l’espera del dia, lloc i hora concreta d’aquesta reunió.

Des de Badia en Comú us desitgem unes bones vacances a qui les tingueu ara i un bon estiu per a tothom. Ens tornem a veure el mes de setembre durant el qual continuarem treballant en la recerca d’un municipi més net, participatiu, integrador, solidari i lliure de masclismes i desigualtats. En resum, una Badia en la qual sentir-nos més orgulloses de hi pertànyer.

Badia en Comú.

 bosc de la Mediterrània

bosc de la Mediterrània