Manifest de Badia en Comú davant la possible marxa de la base d’ambulàncies del nostre municipi


Davant les notícies que corren per la xarxa respecte a la possibilitat que l’empresa concessionària del servei d’ambulàncies al Vallès Occidental (Falck VL) decideixi traslladar la base d’ambulàncies fora del nostre municipi, Badia en Comú (BeC) volem manifestar el següent:

  1. Des de BeC continuem mantenint un posicionament favorable a mantenir aquest servei al nostre municipi com ha estat els darrers anys. Creiem que no és només un tema de proximitat per a la ciutadania de Badia en cas de necessitat, sinó per a la resta d’habitants del Vallès Occidental a causa de l’especial ubicació de Badia del Vallès com a centre proper a ciutats grans i centres de gran afluència com Baricentro o Sant Pau de Riu Sec.

  2. Creiem que el manteniment de la base i la recuperació de l’ambulància que ja van suprimir forma part d’una proposta global de recuperació dels serveis públics sanitaris al nostre municipi a nivell de CAP, especialistes, llistes d’espera o col·lapse dels serveis d’urgències al Taulí. Per a BeC, el manteniment de la base i la recuperació de la unitat perduda formen part de la mateixa idea de recuperar els serveis de salut públics.

  3. Des de BeC érem coneixedors de la situació i per això havíem demanat la posada en marxa de la Comissió de Seguiment de Serveis del Consell Municipal de Salut que des de la legislatura passada no s’ha tornat a convocar per part de la regidoria de salut. Per això, exigim la posada en marxa d’aquesta comissió de manera immediata, convocant a les entitats, organitzacions i persones participants en l’anterior legislatura. Aquesta convocatòria hauria de ser abans de la reunió prevista amb l’empresa concessionària del servei.

  4. Creiem que des de l’equip de govern municipal s’hauria de tenir com principal objectiu aconseguir en la negociació un plaç de temps suficient per a trobar un espai adient i que reuneixi les condiciones demandades per l’empresa i els representants dels treballadors i treballadores. BeC hem analitzat les possibilitats que tenim al nostre municipi i creiem que espais com el CAP a l’antiga zona del servei d’urgències nocturnes, el Casal de Joves o la planta baixa de l’Empordà podrien ser possibilitats a estudiar i proposar com a alternatives viables. BeC teníem pensat posar-nos a treballar amb la resta de forces polítiques, socials i ciutadanes a la recerca col·lectiva d’una solució a partir de la convocatòria del Consell de Salut; ara bé, la forma en la que ha arribat la informació a la ciutadania ens obliga a posar en comú algunes de les nostres propostes mitjançant emails i les xarxes socials.

  5. Reiterem el nostre posicionament de defensa del manteniment de la base d’ambulàncies al nostre municipi i ens posem a plena disposició per a treballar de manera conjunta i coordinada entre la ciutadania, organitzacions socials i la resta de forces polítiques municipals.

Badia del Vallès a 30 de desembre de 2015

Badia en Comú

Ambulància SEM